MINUUTENI VOIMA -kurssi

SISÄLTÖ
"Minuuden voima" kurssin aikana tutustutaan toiminnallisiin voimavarakeskeisiin menetelmiin, kuvataideterapeuttiseen ajatteluun, mielen harjoitteluun, mielikuvatyöskentelyyn, luovaan kirjalliseen itseilmaisuun sekä rentouttaviin menetelmiin.

Viitekehyksenä on sovellettu kuvataideterapia ja voimavarasuuntaiset terapiat sekä muut ratkaisukeskeiset menetelmät. Valmennusten perusoletuksena on se, että olemme vastuussa itsestämme ja valinnoistamme. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäämme, kun opimme käsittelemään paremmin omia haasteitamme. Emme voi muuttaa mennyttä, mutta voimme ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuuksien kautta elää nykyisyyttä meille parhaalla tavalla, hyödyntäen oppimaamme ja suuntaamalla positiiviset ajatuksemme tulevaisuuteen.

"Minuuden voima" harjoitteissa syntyneitä kuvia ja asioita ei analysoida tai tulkita, vaan keskeistä on tekijän antamat merkitykset teoksilleen. Valmentajan rooli on avata tekijälle uusia maisemia ja näkökulmia. Keskeisiä teemoja ovat toiminnallisten menetelmien avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille sekä luovuuden käyttö voimavarana.

Työskentely painottuu osallistujan oman tekemisen prosesseihin sekä niiden jakamiseen ryhmässä. Ryhmä noudattaa terapiaryhmän periaatteita, mutta ei ole terapiaa eikä mene syvälle terapiaprosessiin vaan painottuu käytännön työskentelyyn. Kuvatyöskentelyyn kytketään kaikkien aistikanavien ja miellejärjestelmien harjaannuttamiseksi musiikkia, rentoutusta ja luovaa liikettä.
Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei tarvita.

KENELLE
Minuuden voima -kurssi on tarkoitettu kaikille itsetuntemuksen ja voimavarojen lisäämisestä kiinnostuneille ikään tai sukupuoleen katsomatta.

TAVOITE
Tavoitteena on vapauttaa sisäisiä voimavarojamme, lisätä itsetuntemusta ja voimavaroja, oppia uusia menetelmiä itselle haastavien prosessien työstämiseen, jäsentää ja herättää mielikuvia ja tunteita kuvan, sanojen ja liikkeen avulla sekä löytää uusia työskentelytapoja, kun sanat eivät enää riitä. Tavoitteena on edistää omaa hyvinvointia ja edistää haluttua muutosta.

Valmennus suuntautuu elämänhalun vahvistamiseen sekä merkitystä ja identiteettiä edistävien kykyjen kehittämiseen. Tähän liittyy uusien voimanlähteiden etsiminen tai yhteyden saaminen unohtuneisiin voimaa antaviin asioihin.

KOULUTTAJAT

Maarit Björkman-Väliahdet, taideterapeutti, NLP Trainer, työnohjaaja, kouluttaja, terapeuttinen coaching (2019), kuvataiteilija.

Sari Heerman, NLP Trainer, kehoterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, valmentaja


Maarit Björkman-Väliahdet

Sari Heerman

OHJELMA
11 päivää, torstai iltaisin klo 17-21 (ei kuitenkaan joka torstai)

HINTA: 400 € (sis. alv 77,42 €), osallistumismaksun voi maksaa kahdessa osassa.


Workshop 1: Minuuden lähteellä
to klo 17.30-20.30
Orjentoituminen valmennukseen, tarinan aloittaminen sekä ensimmäiset askeleet minuuden lähteellä toiminnallisilla menetelmillä.

Workshop 2: Minun elämänkaari
to klo 17.30-20.30
Mielikuvamatka minuuteen ja elämääni, minun tarinani vahvistaminen ja voimavarojen tunnistaminen ja niiden matkalle mukaan ottaminen.

Workshop 3: Minun maastoni to klo 17.30-20.30
Unelmat, toiveet ja haaveet näkyviksi. Maaston tarkastelua, missä olen nyt ja minne olen menossa?

Workshop 4: Voimavarojen vahvistaminen
klo 17.30-20.30
Irtipäästämisen salliminen, keinot ja niiden hyödyntäminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen.

Workshop 5: Muutostoive
klo 17.30-20.30
Muutostoive näkyväksi, katse tulevaisuuteen, mahdollisuuksien tunnistaminen.

Workshop 6: Päätös
klo 17.30-20.30

Jokaisella kerralla ohjelma toteutetaan vahvistavilla menetelmillä, sallitaan tilaa keskustelulle ja omien tunteiden prosessoinnille. Harjoitusten ohella on mahdollisuus rentoutua ja hiljentyä. Ohjelmassa kunnioitetaan osallistujien rytmiä sallivuuden ja mahdollisuuksien ilmapiirissä.

Ilmoittautuminen: maaritbjorkman(a)icloud.com

Valmennukset toteutetaan Tuomarinkylän kartanossa ja sen
luonnonkauniissa ympäristössä, osoitteessa Tuomarinkyläntien 7, rak.
A, 00690 Helsinki.